ДОВКІЛЛЯ


Створюючи технологічні рішення, виготовляючи нашу продукцію та постійно розвиваючи власну інфраструктуру, ми прагнемо забезпечити дотримання державних стандартів з охорони довкілля. Це стосується впливу нашої продукції та виробничого процесу на використання природних ресурсів. Постійно контролюючи екологічні аспекти нашого бізнесу та стежачи за змінами в законодавстві України в цій галузі, ми відповідально керуємо всіма процесами в Компанії, спираючись на міжнародний досвід з охорони природних ресурсів та національні нормативні документи. Це стосується і нашої продукції, яка не тільки відповідає найвищим стандартам й адаптована до зовнішніх норм, а й підпадає під жорсткі внутрішні вимоги екологічної безпеки Групи компаній «Śnieżka».

 

«Снєжка-Україна» особливо відповідально ставиться до процесу проєктування і виготовлення своїх продуктів, застосовуючи й адаптуючи досвід і практику Групи «Śnieżka» у сфері охорони навколишнього середовища, що стосуються ефективного використання сировини, енергії, зменшення відходів виробництва і споживання тощо.