СТРАТЕГІЯ

Стратегічні цілі Групи спрямовано на концентрацію діяльності на вибраних європейських та позаєвропейських ринках і водночас на збереження лідерської позиції на ринках Центрально-Східної Європи, з провідним значенням польського ринку та суттєвим значенням ринків Угорщини й України. Група має намір досягти цих цілей, зосередившись на розвитку діяльності у вказаних країнах, а також на зміцненні своїх позицій у сегменті декоративних фарб та інших продуктових категоріях на чотирьох стратегічних ринках: польському, угорському, українському та білоруському. Тому ТзОВ «Снєжка-Україна» у своїй діяльності дотримується засад стратегії Групи, а також керується в управлінні господарсько-виробничими процесами головними категоріями – місією і баченням, які сформулювала Група.

Стратегія Групи компаній «Śnieżka» передбачає реалізацію зазначених цілей, враховуючи такі

засади:

• упровадження нової моделі управління Групою на основі центрів компетенцій;

• підтримка іміджу привабливого та надійного партнера серед постачальників і клієнтів

Групи, який конкурує інноваційними та гнучкими підходами в роботі, зокрема розвиваючи науково-дослідну діяльність та демонструючи якісні переваги, відкритість і готовність до змін;

• розвиток багатоканального збуту з урахуванням зосередженості на поглибленій сегментації клієнтів та створенні конкурентоспроможної цінової пропозиції для них;

• конкурування на рівні компетенцій, орієнтація на розвиток працівників та формування

високої цінності людського капіталу.

У рамках реалізованої стратегії Група зацікавлена в органічному розвитку та зростанні завдяки
капітальним інвестиціям. Керівництво материнської компанії поставило собі за мету вибудувати стійкі відносини з діловими партнерами, працівниками, акціонерами та споживачами. Група надалі підтримуватиме ділових партнерів, дистриб'юторів та роздрібних продавців у галузі інформації, маркетингу та навчання, створюючи для них конкурентоспроможну ціннісну пропозицію.